sulvam Autumn/Winter 2022 movie

Director : Keita Izuka (K8.0)
Movie & Photography : Ryota Ishii (Sound Sports) , TKUC
Styling : Keita Izuka (K8.0)
HMU : Takeru Urushibara (FLEURI), Sakie Miura (FLEURI)
Lighting : Yuki Maeshima
Music : ISLND (Sound Sports)
Location : Tokyo
Cooperation : Masaya Miyazaki, Haru, Shunichiro Naka

source

Click for the more videos…

Previous

SEAN SUEN AUTUMN/WINTER 2022

Next

YANINA COUTURE A/W22

Check Also